அ. ஜோசப்

மாவட்ட தலைவர்

மாவட்டம்

9976914588

B. பிரேம் ஜோசப்

மாவட்ட செயலாளர்

மாவட்டம்

9976207400

G.V.சின்னப்ப ராஜ்

மாவட்ட பொருளாளர்

மாவட்டம்

8072780586

B. கண்ணன்

மாவட்ட துணை தலைவர்

மாவட்டம்

9884755911

A. ஆனந்தராஜ்

மாவட்ட துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

8056841892

மு. விக்னேஷ்

மாவட்ட துணை தலைவர்

மாவட்டம்

8248122323

B. அபிராமி

மாவட்ட மகளிரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9787430408

பா. மணிவண்ணன்

மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9751348168

L. கார்மேல் ராஜ்

மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர்

மாவட்டம்

9965831541

S. ஸ்டீபன்ராஜ்

மாவட்ட மாணவரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

7502583732

ச. பார்த்தீப ராஜ்

மாவட்ட வேந்தர் பேரவை செயலாளர்

மாவட்டம்

9751340910

J.ஆல்வின் லூர்துராஜ்

மாவட்ட மாணவரணி இணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9942662070

A. செபஸ்டீன் பாபு

மாவட்ட மாணவரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9361046078

S.லியோ ஞானபிரகாசம்

மாவட்ட இளைஞரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

8610597891

F. சவாரியம்மாள்

மாவட்ட மகளிரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9751632850

A. அந்தோணிசாமி

மாவட்ட போராட்டக்குழு செயலாளர்

மாவட்டம்

9363470664

A. ஜென்ம ராக்கினி

மாவட்ட மகளிரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

7639178989

D. அந்தோணி பீட்டர்

மாவட்ட சிறுபான்மையினர் அணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9600932312

R. சுரேஷ்

மாவட்ட தொழிலாளர் அணி செயலாளர்

மாவட்டம்

7373418597

A. ஜான் வில்லியம்

மாவட்ட விவசாய அணி செயலாளர்

9842593725

K. சக்திவேல்

மாவட்ட தொண்டரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

6369742476

K. பிளிப் அந்தோணி ராஜ்

மாவட்ட துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9962223662

F, ஷ்யாம் திலீப்

மாவட்ட மாணவரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

8807602122

A. ஆரோக்கிய அசோக் குமார்

மாவட்ட கொள்கைபரப்புச் செயலாளர்

மாவட்டம்

9750663404

R. கோவிந்தராஜ்

மாவட்ட இலக்கிய அணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9943788781

F. ஹரீஷ் ஜோஸ்

மாவட்ட தொண்டரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

8610254500

ரா. கொளஞ்சிநாதன்

மாவட்ட விவசாய தொழிலாளரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9865252907

A. கிரிஸ்டோ ராஜ்

ஜெயங்கொண்டம் நகர தலைவர்

மாவட்டம்

9865401140

V. வேல்சாமி

மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலபிரிவு துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

8428062416

சி. கோகுல் ராஜ்

மாவட்ட வேந்தர் பேரவை துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

6381693301

M. அந்தோணி ஜோசப்

மாவட்ட பாரிநற்பணிமன்ற செயலாளர்

மாவட்டம்

9884046706

T. அறிவழகன்

தா.பழூர் ஒன்றிய தலைவர்

ஒன்றியம்

7871911217

V. காந்தி

ஆண்டிமடம் ஒன்றிய செயலாளர்

ஒன்றியம்

8344272267

V.S.ஆரோக்கிய சாமி

மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்

மாவட்டம்

9698647478

A. ஆரோக்கிய ராஜ்

மாவட்ட ஊடகப்பிரிவு செயலாளர்

மாவட்டம்

9842237554

P. சிந்தனை செல்வன்

மாவட்ட பாரிநற்பணிமன்ற துணை செயலாளர்

7094622686

C. செந்தமிழ்

மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

6384535695

யா. ரூபன் டேவிட்

ஜெயங்கொண்டம் நகர செயலாளர்

நகரம்

9344351682

P. மணிகண்டன்

மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர்

மாவட்டம்

7826006077

T..கொளஞ்சிநாதன்

ஆண்டிமடம் ஒன்றிய தலைவர்

மாவட்டம்

8675907854

S. R. ராமசாமி

மாவட்ட நெசவாளரணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9976176204

ரா. சக்கரவர்த்தி

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்

மாவட்டம்

9787700667

J. அன்புவிமல்

மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு செயலாளர்

மாவட்டம்

6374665765

J. ஜான் மைக்கேல்ராஜ்

மாவட்ட வர்த்தகர் அணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9626365506

R. செல்வம்

மாவட்ட இளைஞரணி துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

9080958914

G.பாகீரதன்

மாவட்ட சிறுபான்மையினர் அணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9787700673

R. வசீகரன்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய மாணவரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

7200313825

A. பிரான்சிஸ் சேவியர்

தா. பழூர் நகர தலைவர்

நகரம்

7010462523

S.லூயிஸ்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய தலைவர்

ஒன்றியம்

9751875363

A. ஆரோக்கிய ராஜ்

மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்

மாவட்டம்

8760245292

A. சிமியோன் ராஜ்

தா.பழூர் ஒன்றிய மாணவரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

8248797789

D. ரூபன் ஆனந்த்

தா.பழூர் ஒன்றிய துணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

6380829863

L. ஆரோக்கியசாமி

தா. பழூர் நகர பொருளாளர்

நகரம்

7639446161

A. வின்சென்ட் ராஜ்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய துணை தலைவர்

ஒன்றியம்

8526283006

பி. அருண் பாரத்

ஜெயங்கொண்டம் நகர துணை செயலாளர்

மாவட்டம்

6379382352

V. சூசை

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய விவசாய அணி துணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

9942737694

R. அருளானந்து

தா.பழூர் ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

9360021580

B. பிரான்சிஸ்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய துணை தலைவர்

ஒன்றியம்

6382677354

A. பிரான்சிஸ்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய பொருளாளர்

ஒன்றியம்

9025381584

I. பார்பரா

தா. பழூர் ஒன்றிய மகளிரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

9677199352

T. லூர்துசாமி

ஜெயங்கொண்டம் நகர துணை தலைவர்

நகரம்

9025789582

J. அருள் சவரி

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய விவசாய அணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

7358890598

S. ஆன்டோ நிக்சன்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய மாணவரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

6369270523

J. ஆரோக்கிய மேரி

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய மகளிரணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

9585441727

A.ஆரோக்கியராஜ்

ஜெயங்கொண்டம் நகர இளைஞரணி செயலாளர்

நகரம்

6374033828

S. ஆனந்த அமிர்த ராஜ்

தா.பழூர் ஒன்றிய இலக்கிய அணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

6369380317

A. ஜெரால்டு

தா. பழூர் ஒன்றிய செயலாளர்

ஒன்றியம்

9788819716

B. வினோத்ஜான்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய மாணவரணி துணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

9659364255

S.ஆரோக்கிய பிரவின் பிரசாத்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய மாணவரணி இணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

9003337425

L. ஜான் விமல்ராஜ்

தா.பழூர் ஒன்றிய விவசாய அணி செயலாளர்

ஒன்றியம்

8778794327

T. அசோகன்

தா.பழூர் ஒன்றிய துணை தலைவர்

ஒன்றியம்

7904653071

K.M. ஜான்சன்

தா.பழூர் ஒன்றிய இலக்கிய அணி துணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

9750447455

P. பாலகுரு

தா.பழூர் ஒன்றிய மாணவரணி துணை செயலாளர்

ஒன்றியம்

9751875342

A. ரூபன் எட்வர்ட் ராஜ்

உடையார்பாளையம் பேரூர் தலைவர்

பேரூராட்சி

9092618181

C. ராபின்

உடையார்பாளையம் பேரூர் செயலாளர்

பேரூராட்சி

9092922108

B.ஆனந்தன்

122-வது வட்ட கிளை தலைவர் (ஜெயங்கொண்டம்)

பேரூராட்சி

8870592975

A. ஆரோக்கிய சாமி

உடையார்பாளையம் பேரூர் பொருளாளர்

பேரூராட்சி

9790103568

E. அவினேஷ்

19-வது வார்டு செயலாளர் (ஜெயங்கொண்டம்)

நகரம்

6379339014

H. மார்ட்டின்

மாவட்ட வர்த்தகர் அணி செயலாளர்

மாவட்டம்

9842481474

க. அருண்

ஜெயங்கொண்டம் நகர பொருளாளர்

நகரம்

9965441436