• பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலுள்ள குறும்பலூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் அமைப்பு நடத்திய விழா