• தனது தொகுதி மக்கள் கோரிக்கையை 36 மணி நேரத்தில் அந்த துறை சார்ந்த அமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருமாறு கேட்டுக் கொண்டார் என் உயிரினும் மேலான உத்தமதலைவர் Paarivendhar. MP அவர்கள்.