• சோழ தேசம் IJK கோட்டை அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாபெரும் கட்சி கொடியேற்று விழா நம் கட்சி படையுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது.