• சோழநாடு IJK திருவாரூர் மாவட்ட துணை தலைவர் ராஜ்குமார அவர்களின் மகன் திருமண விழா நமது தலைமையில் சிறப்பாக நடத்தி வைக்கப்பட்டது.