• திருச்சியில் நடந்த IJK கொடியேற்று விழாவில் நம் கட்சி இளைஞரணி படையுடன்.