• குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து திமுக மற்றும் தோழமை கட்சிகளின் சார்பாக பிரம்மாண்ட கண்டண பேரணி.