• இன்று முதல் ரயில்வே துறையில் தனது அடையாளத்தை பதிந்த SRM குழுமம் சென்னை முதல் சீரடி வரை ஆன்மீக பயணத்தை இன்று தொடங்கி வைத்தார் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அய்யா அவர்களும் இளையவேந்தர் dr ரவி பச்சமுத்து அய்யா அவர்களும் மேலும் பல சாதனைகள் புரிய வாழ்த்துக்கள்.