• சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் 132 வது பிறந்தநாளில் போன்றி வணக்குவோம். கடவுளுக்கு கொடுக்கும் காணிக்கையை விட ஏழைகளுக்கு கொடுக்கும் கல்வி மேலானது