• பெரம்பலூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உத்தம தலைவர் Dr. T .R.பாரிவேந்தர் அவர்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து மண்ணச்சநல்லூர் அரசு மாதிரி மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இரண்டு வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டி தந்து அதனை இன்று மாணவர்களுக்காக திறந்து வைத்தார்கள்.