• பெரம்பலூர் மாவட்ட வளர்ச்சி கூட்டத்தில் Dr பாரிவேந்தர் MP பங்கேற்று வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்