• பெரம்பலூர் மாவட்ட புதிய ஆட்சித் தலைவரை சந்தித்தார் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர். பாரிவேந்தர் MP