• சேலத்தில் ijk இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது