• 23/01/23 அன்று விடுதலை போராட்ட வீரர் ஆங்கிலயர்களுக்கு எதிராக ஒரு இராணுவத்தை கட்டி அமைந்த அய்யா நேதாஜி சுபாஸ்சந்திர போஸ் அவர்களின் 127 ஆம் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தலைவர் இளையவேந்தர் டாக்டர் .ரவி பச்சமுத்து அவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.