• தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.