• அருமனை கிறிஸ்தவ இயக்கத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் வெள்ளிவிழா & சமூக நல்லிணக்க மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக நம் தலைவர் இளையவேந்தர் டாக்டர்.ரவிபச்சமுத்து அவர்கள் கலந்துகொண்ட போது IJK -இந்திய ஜனநாயக கட்சி