• தயாரிப்பாளரும் - நடிகருமான ஆர்.கே.சுரேஷ் அவர்கள் இல்ல விழாவில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.இளையவேந்தர் அவர்கள் பங்கேற்பு மற்றும் பல தலைவர்கள் பங்கேற்பு