• ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனை உருவாக எவ்வளவு கடினம் தெரியுமா ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் இதுபோல தவறுகள் இனி நடக்காமல் இருக்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்