• 10% இட ஒதுக்கீடு IJK -இந்திய ஜனநாயக கட்சி வரவேற்பு