• இன்று நம் IJK கட்சி சார்பில் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மறியாதை செலுத்தியபோது.