• இந்தியாவையே ஆண்டிருக்க வேண்டிய தமிழர் சோழ_நாட்டின் அரசர் நம் சமுதாயம் மட்டுமல்லாமல் எல்லா தமிழர்களின் சரித்திர அடையாளமாக இருந்த நம் மக்கள் தலைவர் ஜயா G.K மூப்பனார் அவர்களுக்கு G.K வாசன், தமிழ்நாடு பார்க்கவகுல சங்க தலைவர் N.P.V வெங்கடாஜல உடையார் மற்றும் சுரேஷ் மூப்பனார் உடன் ஐயாவிற்க்கு IJK சார்பாக புகழஞ்சலி செலுத்தினோம்.