• இந்திய ஜனநாயக கட்சி தலைவர் ஐயா Dr. இளையவேந்தர் ரவிபச்சமுத்து அவர்கள் அமெரிக்கா டல்லாஸ் மாகானத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் என்பதை மகிழ்வுடன் ரிவித்துக் கொள்கிறோம்.